NOBASIL TDN, TDN AL, TDN NGR, TDN E

NOBASIL TDN, TDN AL, TDN NGR, TDN E

Technické osvědčení: TO-06/0020  Certifikát SK04-ZSV-0441

Popis:

NOBASIL TDN je deska vyráběná z minerálních, čedičových vláken, které jsou spojené organickou
pryskyřicí. NOBASIL TDN AL, TDN NGR, TDN E mohou být kašírované jednostranně
hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny (TND AL), nízkogramážní rohoží ze skelných vláken
bílé barvy (TDN NGR), sklovláknitou tkaninou (TDN 205, TDN E 350), anebo oboustranně
nízkogramážní rohoží ze skelných vláken černé barvy.

Použití:

NOBASIL TDN je určená na tepelnou, akustickou a protipožární izolaci rovných a mírně zakřivených
ploch průmyslových a energetických zařízení (kotle, pece, potrubí, atd.). Výrobky se mohou
použít také jako zvuková izolace do protihlukových stěn. NOBASIL TDN AL, TDN NGR, TDN E
se používají podobně jako výrobky NOBASIL TDN na místech, kde je vyžadována povrchová
úprava izolace. Při aplikaci výrobků NOBASIL do konstrukcí je potřeba dodržet technologické
zásady uvedené v certifikovaném systému, na základě kterého se předmětné práce vykonávají.

NOBASIL TDN
má nízký součinitel tepelné vodivosti – vynikající izolační vlastnosti
* je nehořlavá – zvyšuje pasivní bezpečnost stavby
* je paropropustná, nezvyšuje difúzní odpor konstrukce
* má akustické vlastnosti
* je biologicky stabilizovaná – při správné aplikaci si trvale zachovává izolační vlastnosti
* je odolná vůči mikroorganizmům, hlodavcům
* je chemicky neutrální – nereaguje s okolními materiály
* při změně teploty je objemově a tvarově stabilní
* je lehce zpracovatelná na potřebný rozměr a tvar
* jsou nenasákavá – hydrofobizace v celém průřezu
* během dopravy, skladování a montáže musí být chráněna proti mechanickému poškození
a povětrnostním vlivům

Rozměry výrobku:
NOBASIL TDN
40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150

rozměr š × d 1000 × 50 mm

tloušťka (mm)20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
*kašírované výrobky NOBASIL TDN AL, NGR, E se vyrábějí OH od 35 do 120 a toušťkách od 20 do 120

[* http://www.nobasil.cz/wp-content/uploads/2008/09/nobasil-tdn.JPG .(Nobasil TDN) *] [* http://www.nobasil.cz/wp-content/uploads/2008/09/nobasil-tdn-al.JPG .(Nobasil TDN AL) *]